Videotéka

 

Srdečne vitajte v našej videotéke!

 

Jednoduchým kliknutím môžete prezerať nasledovné videá.


Najskôr prosím zvolte želanú tému:

 

Alternatívna energia .... "inno"-systém
     
    Mechanika demo
     
DSP – Stavebnica demo   Optika na magnetickej tabuli
     
 Žiacke pokusy  

DM480-2C -
Karteziánsky potápač

     
    DE722-1H - Statický voltmeter "inno"
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Alternatívna energia – Pokus benzínový motor: .....
 

   
     
 Späť na voľbu témy
   
     
     
     
     
     
DSP- demo stavebnica: Elektrina

   
ELD 01.1: Elektrický obvod
  ELD 01.4: Prepínač

 
     
   
    ELD 08.10: Prevodový pomer napätia
ELD 06.9: Model deprézskeho prístroja
  na nezaťaženom transformátore

 
     

 
ELD 10.4: Dvojpólový motor s magnetickým poľom    

   
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
DSP – demo stavebnica: Elektronika
     
EOD 04.3: Nabíjanie kondenzátora   EOD 10.14: Univerzálny signalizačný obvod 

 
     
  Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
   
  Inno systém: Elektrina / Elektronika
     
    ELI 076: Silové pôsobenie flexibilného vodiča, ktorým preteká
ELI 021: Aplikácia Ohmovho zákona
  prúd v nehomogénnom magnetickom poli tyčového magnetu
   
     
 
   
ELI 113: Prúdová váha – kvantitatívne    
     
     
     
ELI 148: Waltenhofenovo kyvadlo
  ELI 178: Prevod napätia na nezaťaženom transformátore

   
     
  Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
Inno: Optika na magnetickej tabuli
     
O 04: Zatmenie Mesiaca   O 27: Svetelný vodič, flexibilný

 
     
     
O 54: Farebné zloženie svetla   O 59: Miešanie farieb – subtraktívne

 
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
DM480-2C - Karteziánsky potápač
     

   
     
     
     
     
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
 Mechanika demo
     
     
    16.13: Účinok tlaku vzduchu
    s DM340-8B – Vzduchové balóniky, sada
     
     
     
16.13: Účinok tlaku vzduchu   16.13: Účinok tlaku vzduchu
s DM340-8B – Vzduchové balóniky, sada   na gumenú rukavicu
 
     
     
16.13: Účinok tlaku vzduchu   16.13: Účinok tlaku vzduchu
na švédsku bombu (penový zákusov)   na šírenie zvuku
 
     
     
16.13: Účinok tlaku vzduchu   16.13: Účinok tlaku vzduchu
na ukazovateľ barometra   s DM590-1D – Plechovka so zátkou a rúrkou
 
     
     
16.13: Účinok tlaku vzduchu   16.13: Účinok tlaku vzduchu
s DM530-1B – Trhač celofánových membrán, demo   s DM530-1B – Trhač celofánových membrán, demo
 
     
     
19.07: Dynamická sila prúdu vzduchu   19.13: Odpor prúdenia vzduchu
 
     
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
Žiacke pokusy – Elektronika
     
     
3.8: Alarm so svetelnou závorou   8.2: Automatické meranie výšky hladiny
     
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
Žiacke pokusy – Elektrostatika
     
2.3: Elektroskop    
     
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
Žiacke pokusy – Magnetizmus
     
3.5: Magnetické pole Zeme    

   
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
Žiacke pokusy – Mechanika
     
5.4: Rovnomerne zrýchlený pohyb    
     
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
Žiacke pokusy – Optika
     
4.1: Lom svetla spojkou   7.2: Diaprojektor
     
     
 Späť na voľbu témy    
     
     
     
     
     
DE722-1H - Statický voltmeter "inno"
     
 
     
  Späť na voľbu témy    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O 04 Mondfinsternis