Spôsoby platby

Spôsoby platby:

 

Platba na faktúru:

Ak nebolo dohodnuté inak, kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, a to výlučne na účet uvedený v potvrdení objednávky. Zrážka skonta je prípustná iba v prípade samostatnej písomnej dohody.