Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše údaje preto spracovávame výlučne na základe právnych predpisov (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, Zákon o telekomunikáciách 2003). V týchto informáciách o ochrane osobných údajov vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími aspektmi spracovania údajov v rámci našej webovej stránky.

Kontakt s nami
Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, budú u nás vami uvedené údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov za účelom vybavenia dopytu a pre prípad následných otázok. Tieto informácie bez vášho súhlasu nikomu neposkytneme.

Ukladanie údajov/elektronický obchod
Upozorňujeme na to, že za účelom jednoduchšieho priebehu nakupovania a následného vybavenia objednávky prevádzkovateľom elektronického obchodu sa v rámci súborov cookie ukladá adresa IP účastníka a tiež meno, adresa a e-mailová adresa kupujúceho.
Údaje, ktoré nám poskytnete, sú potrebné na plnenie zmluvy, resp. na vykonanie predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov nemôžeme s Vami zmluvu uzavrieť. Pre potreby komunikácie a na spracovanie objednávok budú údaje, ktoré nám poskytnete, postúpené príslušnému predajcovi podľa vášho územia, dopravnej, resp. špedičnej spoločnosti, ktorú poveríme doručením tovaru, ako aj nášmu daňovému poradcovi  na plnenie našich daňových povinností.
Po prerušení procesu nákupu sa údaje uložené u nás vymažú. V prípade, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy, budú všetky údaje zo zmluvného vzťahu uchovávané až do uplynutia lehoty archivácie stanovenej daňovými predpismi (7 rokov).
Okrem toho sú údaje o mene, adrese, zakúpenom tovare a dátume zakúpenia uchovávané až do uplynutia doby ručenia za výrobok. Spracovanie údajov sa uskutočňuje v súlade so zákonnými ustanoveniami § 96 ods. 3 Zákona o telekomunikáciách a § 6 ods. 1 písm. a)  a/alebo písm. b) (nevyhnutné pre plnenie zmluvy) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Cookie
Naša webová stránka používa  tzv. súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení pomocou prehliadača. Nespôsobujú žiadnu škodu.
Súbory cookie využívame na to, aby sme našu ponuku prispôsobili potrebám používateľa. Niektoré súbory cookie zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.
Ak si to neprajete, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás vždy informoval o pokuse umiestniť súbor cookie do vášho počítača a Vy máte možnosť to povoliť len v konkrétnych prípadoch.
V prípade deaktivovania súborov cookie môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti našej webovej stránky.

Webová analýza / Google Analytics
Naša webová stránka používa službu Google Analytics vrátane funkcií služby Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa tzv. cookies, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať, ako používate webové stránky. Informácie generované súbormi cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a ukladajú sa tam.

Anonymizácia (maskovanie) adresy IP:
Vzhľadom na to, že ešte nie je definitívne vyjasnený právny stav týkajúci sa používania analytických nástrojov s kompletnými adresami IP,  používa naša webová lokalita službu Google Analytics s príponou "_anonymizeIp ()".  Spoločnosť Google teda vašu adresu IP pred ďalším použitím ešte v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných signatárskych štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti a používa ju iba anonymne. Vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP prenesie na server Google v USA a tam sa skráti.

Google použije tieto informácie v našom mene na to, aby vyhodnotila vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o vašej aktivite na webových stránkach a poskytla nám ďalšie služby týkajúce sa aktivity na webových stránkach a používania internetu.
Adresa IP (skrátená) prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nepriraďuje k iným údajom, ktoré má Google vo svojich archívoch. Ukladanie súborov cookie môžete odmietnuť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť plnohodnotne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie v súvislosti s vaším používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete okrem toho aj tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný pod odkazom: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).
Podrobnejšie informácie o službe Google Analytics a o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Integrácia služieb a obsahov tretích strán
Môže sa stať, že na tejto internetovej stránke sa budú zobrazovať obsahy tretích strán, ako sú napríklad videá z YouTube alebo mapy z Map Google. To je vždy podmienené tým, že poskytovatelia týchto obsahov (ďalej len "poskytovatelia tretej strany") rozpoznávajú adresy IP používateľov. Pretože bez adresy IP by nemohli odoslať tieto obsahy do prehliadača toho ktorého používateľa. Adresa IP je na zobrazenie tohto obsahu potrebná. Snažíme sa používať iba také obsahy, ktorých  poskytovatelia používajú adresu IP výlučne na doručenie uvedených obsahov. Skutočnosť, či tretie strany poskytujú adresu IP napr. na štatistické účely, nemôžeme ovplyvniť. Ak sa to dozvieme, budeme o tom používateľov informovať.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov  Google nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/.

Informačný bulletin
Máte možnosť prihlásiť sa na odber nášho informačného bulletinu prostredníctvom našej webovej stránky. Na to potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom bulletinu.
Keď sa prihlásite na odber bulletinu, pošleme vám potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie.
Odber bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť. Žiadosť o zrušenie odošlite na nasledujúcu e-mailovú adresu: office@ntl.at. Vaše údaje poskytnuté v súvislosti s odberom bulletinu okamžite vymažeme.

Vaše práva
Máte zásadné právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracovaním vašich údajov dochádza k porušeniu zákona o ochrane údajov alebo sú iným spôsobom porušované vaše práva na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán. V Rakúsku je ním Úrad na ochranu údajov.

Kontaktovať nám môžete
na adrese:
Fruhmann GmbH, NTL  Manufacturer & Wholesaler
Katharinenweg 3
7372 Karl
Rakúsko

alebo telefonicky na čísle: +43  2617  20278

alebo e-mailom na adrese:  office@ntl.at