Impressum

Impressum

Prevádzkovateľ webovej stránky / za obsah zodpovedný:

Fruhmann GmbH
NTL Manufacturer & Wholesaler
Katharinenweg 3
7372 Karl
Österreich

Tel.: +43-2617-20278-0
Fax: +43-2617-20278-4
e-mail: office@ntl.at

 

Za preklad zodpovedný:

NTL logistik, s.r.o.
Kopčianska 35
908 51 Holíč
Tel.: +421 – 34 - 6684684
Fax: +421 – 34 - 6684979
e-mail: svobodova@ntl-logistik.sk

 


Informácie podľa §5 ods. 1 Zákona o komerčnom využívaní webových stránok (ECG)

Číslo obchodného registra: FN 110271p
IČ DPH: ATU 37186503

Obchodný súd: Eisenstadt
Členstvo v hospodárskej komore: Burgenland
Sekcia: zahraničný obchod


Design & výroba:

master design gmbh
Spitalstraße 16
7350 Oberpullendorf
info@masterdesign.at | www.masterdesign.at

Ručenie:

Všetky obsahy boli starostlivo skontrolované. Napriek tomu nemôžeme prevziať ručenie za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov.

Odkazy:

Odkazy na tejto webovej stránke sú prijateľné iba v prípade, že sú konštruované ako externé odkazy a vždy sa zobrazia celé stránky (vrátane navigácie atď.) Prevzatie obsahu do hlavného tela stránky autora odkazu je neprípustné. Vlastné odkazy na cudzie stránky predstavujú iba navigáciu k týmto stránkam, preto sa zobrazujú vždy v nových  oknách prehliadača. Vydavateľ sa nestotožňuje s obsahom stránok, na ktoré je odkazované a nepreberá za ne ručenie. Ak niektorá zo stránok, na ktorú je odkazované, má pochybné obsahy, prosíme Vás o oznámenie; v takom prípade bude odkaz okamžite vymazaný.

Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, t. j. službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky vytvorené prostredníctvom Cookies (vrátane Vašej IP-adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam.  Google môže tieto informácie použiť na účel vyhodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania správ  o webových aktivitách pre prevádzkovateľa webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu. Google poskytne tieto informácie prípadne aj tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany pre Google spracúvajú údaje, pričom Vaša IP adresa bude uložená, aby nedošlo k spojeniu priameho osobného odkazu s uloženými údajmi. Inštalácii  Cookies môžete zabrániť príslušnou voľbou v nastavení Vášho prehliadacieho softvéru; upozorňujeme  však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Vami dopytovaných údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely.